Trénuje sa na OSBD (Okresnom stavebnom bytovom druzštve, SNP 1936, Považská Bystrica). v budove naľavo na 2. poschodí. Tréningy sú rozdelené na dve skupiny a to na nábor a pokročilých. Budova kde trénujeme sa zamyká, takže je potrebné zazvoniť na zvonček. Radi Vám otvoríme.


Rozpis tréningov

Karate nábor

Pondelok 17:00 až 18:00 hod.

Streda 17:00 až 18:00 hod.

Karate pokročilý

Pondelok 18:00 až 19:30 hod.

Streda 18:00 až 19:30 hod.

Piatok 18:00 až 19:30 hod.

Sebaobrana

pripravujeme

* zmena v čase tréningov z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia sa choroby COVID-19 (platí až do odvolania)


Ďalšie informácie k tréningom

Čo si obliecť na tréning

Karate sa cvičí v gi (kimone), ale pokiaľ s ním začínate, stačia Vám tepláky a tričko. Cvičí sa naboso, alebo v teniskách. Nie je dovolené cvičiť len v ponožkách, pretože v nich sa šmýka a hrozí zbytočný úraz.

Členské poplatky

Prvý tréning je zdarma. Potom sa platí členský príspevok vo výške 20,- € / mesiac.

Ak cvičí z rodiny viac členov, druhý člen rodiny platí 15,- €, každý ďalší platí 10,- € mesiačne.

Členský poplatok sa hradí na bankový účet klubu IBAN: SK77 0900 0000 0051 4309 0034. Do poznámky treba uviesť meno a priezvisko za koho sa členské platí.

A čo vek

Vek pre cvičenie karate nie je rozhodujúci. V našom klube môžete začať cvičiť vo veku 5 rokov, pričom horná hranica nie je obmedzená. U nás cvičia všetky vekové skupiny.

Máte záujem stať sa členom klubu

Je to jednoduché. Klub každoročne poriada v mesiacoch september až november nábor nových členov. Sledujte túto stránku, alebo nás môžete sledovať na facebooku a dozviete sa o nábore nových členov.

Ak nechcete čakať na ďalší nábor, je možné prísť na ktorýkoľvek tréning a dohodnúť sa s trénerom na tom, či je možné začať s karate, aj keď práve neprebieha nábor nových členov. Je však potrebné, aby ste si zvážili túto možnosť, pretože budete zaradený do náboru, v ktorom sa už cvičenci niečo naučili a budete ich musieť dobehnúť. Tréning sa prispôsobuje úrovni cvičencov z náboru.

Na to, aby ste sa stali členom klubu, je potrebné ešte vyplniť prihlášku a vyplnenú ju na tréningu odovzdať trénerovi.


Pravidlá správania sa v dojo

(dojo – miesto, kde sa cvičí karate)

– Pri vstupe do dojo sa ukloním.

– Rovnako sa ukloním, aj keď dojo opúšťam.

– Po vstupe do dojo sa ukloním trénerovi.

– Počas tréningu cvičím a rešpektujem pokyny trénera.

– Vo dvojici cvičím tak, aby som neubližoval svojmu partnerovi – takto mu prejavujem svoj rešpekt.

– Rešpektujem slabších aj kratšie cvičiacich, takže im neubližujem, ani sa nad nich nepovyšujem.

– Počas tréningu sa nerozprávam, ani inak neruším ostatných cvičiacich.

– Ak sa chcem niečo opýtať, alebo potrebujem ísť na WC, prídem za trénerom, pokloním sa mu (tak mu dám najavo, že od neho niečo potrebujem) a počkám kým sa ma opýta, čo potrebujem.


Pravidlá správania sa členov klubu

– Správam sa k ostatným slušne.

– Slušne sa správam k rodičom a súrodencom.

– Nie som agresívny, nikdy neútočím na iných.

– Ak som napadnutý, môžem sa brániť primerane okolnostiam.

– Šírim dobré meno klubu Okinawa Karate Považská Bystrica.

– Ak ešte navštevujem školu, nezanedbávam ju, ale zodpovedne sa do nej pripravujem.

– Som si vedomý toho, že v prípade nevhodného správania sa, môžem byť z klubu vylúčený.