Karate

Karate je bojové umenie, ktoré pochádza z ostrova Okinawa, ktorý je dnes súčasťou Japonska. Karate je umenie prázdnych rúk, čiže učí brániť sa holými rukami. 

Karate vzniklo ako sebaobranné bojové umenie, čiže aj v jeho filozofii je učiť brániť sa a nie podporovať nežiadúce agresívne správanie. Karate je cvičenie na celý život, nezáleží pri ňom na veku. V dnešnej dobe je to aj cvičenie pre zdravie, pričom každý cvičen cvičí tempom, ktoré mu vyhovuje.

Karate je cvičenie na celý život, nezáleží pri ňom na veku. V dnešnej dobe je to aj cvičenie pre zdravie, pričom každý cvičen cvičí tempom ktoré mu vyhovuje.

V karate neexistuje prvý útok
„KARATE NI SENTE NASHI“

Táto veta vystihuje základný princíp karate, a vyjadruje to, že karate slúži na obranu, nie na útok. Tento princíp je možné badať v cvičeniach kata. Každá kata začína a končí blokom, nie úderom.

Kobudo

Kobudo je systém sebaobrany so zbraňou pochádzajúci z Okinawy. Tento systém sebaobrany so zbraňou sa vyučuje popri výučbe karate. V škole Goju -ryu sa vyučuje kobudo štýl Ryuei-ryu. V tomto štýle sa cvičí so zbraňami kun (palica), sai (trojzubá díka), ekku (veslo), kama (kosák), timbe/teppi (krátky bodec/štít). Kobudo sa začína učiť v čase, keď cvičenec dosiahne v karate 4. kyu (zelený opasok).


Majstri Goju-ryu línie Shodokan

Kanrio Higaonna

Chojun Miyagi

Seiko Higa


Goju-ryu

Goju-ryu je škola karate, ktorá sa vyznačuje tvrdými (GO) údermi a mäkkými (JU) blokmi. Z toho vzniklo pomenovanie GOJU-ryu, čiže tvrdo mäkká škola. Škola vznikla v Okinawskom mesta Naha, z pôvodného bojového umenia Naha-te, do ktorého boli vložené prvky z čínskych bojových umení. Školu Goju-ryu pomenoval majster Chojun Mijagi, ktorý sa učil u majsta Kanryo Hagaonnu. Veľký vplyv na techniky Goju-ryu a kata obsiahnuté v tomto štýle karate majú bojové umenia z južných provincií Číny.


– bez technického stupňa (biely opasok)

– 9. kyu (biely opasok so žltými koncami)

– 8. kyu (biely opasok s oranžovými koncami)

– 7. kyu (žltý opasok)

– 6. kyu (žltý opasok s červenými koncami)

– 5. kyu (oranžový opasok)

– 4. kyu (zelený opasok)

– 3. kyu (modrý opasok)

– 2. kyu (hnedý opasok)

– 1. kyu (hnedý opasok)

– 1. až 9. dan (čierny opasok)

– 10. dan (červený opasok)

Technické stupne

V japonských bojových umeniach a teda aj v karate sa udeľujú technické stupne, ktoré sa delia na žiacke stupne (kyu) a majstrovské stupne (dan). Podľa dosiahnutého technického stupňa nosia cvičenci opasky prislúchajúcej farby.

Technické stupne sa udeľujú na skúškach technickej vyspelosti, ktoré sa skladajú pred skúšobnou komisiou. Pre dosiahnutie stupňa technickej vyspelosti je potrebné splniť požiadavky predpísané na ten ktorý technický stupeň. Tieto požiadavky sú uvedené v skúšobnom poriadku.